old Bengtsson på dörrenI pjäsen får vi möta och följa en ensamstående pappa och hans 14-åriga son i deras kamp med livet kring alkoholens baksida. Den väcker och belyser många frågor som bäddar till en givande efterdiskussion. Pjäsen baseras på skådespelarnas egna erfarenheter.


Sedan 2005 har Adesso framfört föreställningen, samtalat och utbildat många tusen barn, ungdomar och vuxna i ämnet ”att växa upp i en familj med missbruk".


Resultatet har genom åren varit överväldigande positivt och responsen har varit fantastisk från elever,  skolpersonal och stödgrupperna.            Vi vet att föreställningen och samtalet gör skillnad och att många barn vågat släppa på sin hemlighet och hittat till de olika stöd som finns.


Vi har även genom vår halvdagsföreläsning styrkt, lyft fram och utbildat många vuxna som finns runt våra barn idag, så som personal inom skola,fritid, sociala myndigheter, elevhälsan, kyrkan m.m.


Föreställningen ligger som grund för både vårt skolkoncept och vår halvdagsföreläsning för vuxna.
Lyssna gärna på vår medverkan i Helsingborgs stads pod "SANDT" där vi berättar om vår före-ställning och koncept.

Till poddenFakta

I Sverige lever ca 400 000 barn i missbruksmiljö där mamma, pappa eller båda missbrukar alkohol eller någon annan drog.

Dessa barn utsätts för större risker än andra barn då missbrukande eller medberoende föräldrar har svårt att visa och ge barnen den kärlek och omsorg de behöver. De kan lättare få psykiska problem, annan ohälsa, svårigheter i skolan, anpassningsproblem, social utestängning, bli utsatta för mobbning eller själva   bli den som mobbar, utveckla eget missbruk eller hamna i kriminalitet.
Skolföreställning

med efterdiskussion


Föreställningen spelas flitigt ute på skolor runt om i landet för elever från Åk 4 och uppåt, väldigt ofta i samarbete med den lokala stödgrupps-verksamheten som i samband med föreställningen finner ett ypperligt tillfälle att informera och rekrytera.


Mer infomation


Halvdagsföreläsning för vuxna


Vi vill med vår föreläsning sticka hål på hemlighetsballongen kring det svåra samtalet, öka deltagarnas kunskap och förståelse för dessa barns verklighet och uppväxtvilkor.Mer infomation

unsplash