Multiteket

Koncept Multiteket 

En skapande fritid för barn och ungdomar


Grundtanken är 


att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar samt

komplettera de verksamheter som redan finns på det aktuella bostadsområdet.

Konceptet bygger på att erbjuda kulturella aktiviteter ( dans, teater, film, konst m.m.) helt kostnadsfritt för barnen som inte bara främjar eget skapande och lyfter fram passioner utan även förebygger negativa trender som skadegörelse, våld    och kriminalitet.


Våra ledare är noga utvalda för att verksamheten skall bli så bra och trygg som möjligt för våra deltagande barn.Konceptet innehåller färdiga moduler bestående av värdegrunder, aktiviteter, samarbetspartners och organisation.


Under åren 2003-2008 arbetade vi fram koncept Multiteket      i samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget Helsingborgshem i Helsingborg.


Sedan 2007 driver Adesso Multiteket i Arlöv för Burlövs Bostäder på området Svenshög och har sedan starten engagerat mellan 70-90 barn, i åldern 7-12 5 dagar i veckan under vår och höstterminen, i våra aktiviteter


Besök gärna Multiteket Burlövs Hemsida


Kontakta oss gärna för mer information.unsplash