New halvdagsföreläsning

Bengtsson på dörren 

HALVDAGSFÖRELÄSNING FÖR VUXNA


Dagen inleds


med vår teaterföreställningen som efterföljs av en kombinerad föreläsning och samtal kring barn som växer upp i dysfunktionella familjer.


Föreläsning som sticker hål på hemlighetsballongen kring det svåra samtalet, ökar deltagarnas kunskap och förståelse för dessa barns verklighet och uppväxtvilkor.


Vi tar bl.a upp och belyser Familje-situationen, skam och skuld begreppet, rädslor men även ditt värde som vuxen och vår funktion som livräddare.


Målgrupp:
Alla som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar i sin vardag. Skola, social och individförvaltning, föreningar, organisationer osv.

Pris och Bokning

Teater & Halvdagsföreläsning 30 000:- inklusive samtliga omkostnader.
(Beställaren står för lämplig lokal och ev. fika)

Press
Föreläsningen varar 3 timmar inklusive föreställning och kortare paus med fika.

Vi behöver en lämplig spellokal med en scen/golvytan på cirka 6*6 meter, möjlighet till biosittning samt tillgång till vanligt 220v eluttag.


Max 100 deltagare per föreläsning.


unsplash