Arkiv

Tidigare koncept
och arbeten            


 


HelA Världen


Hela Världen innebär att vi presenterade länder ur ett kulturellt perspektiv för elever i framförallt årskurserna 4 – 6.

Vi använde oss av teater, sagoberättande, scenografi, ljus, bildspel, musik etc. för att skapa en så levande bild av ett land som möjligt.


En utgångspunkt är att försöka lära oss vad ett barn växer upp med i de länder vi presenterar.

Vad är det som formar en kultur?

Vilka historier får man höra?

Vad är man speciellt stolt över?

Det är frågor vi försöker svara på och sen presentera för barnen vi möter.


Vi mötte barn mellan 2008-2021 i Helsingborg, Arlöv, Kristanstad, Ängelhom, Svalöv och Mellerud.


En tura att minnas


Vi ville med föreställningen roa och glädja men  också stimulera minnet. Föreställningen visade sig fungera ypperligt som pedagogiskt verktyg i arbetet med boende på demensboende. 


Alla i Nordväst Skåne har en relation till båtarna   i Helsingborg. Därför bjuds åskådarna med på en ”Tura” tillsammans med de två väninnorna, Fru Zebek och Fru Andersson, spelade av Marcus Bellatreccia och Björn Kruse.
Musik, bilder och samtal får dem att minnas olika episoder från livet.


Skådespelarna har ett mycket direkt tilltal till publiken och bjuder in dem i stora delar av föreställningen.


Föreställningen vände sig till träffpunkter,

äldreboende,pensionärsföreningar m.m


Föreställningen spelades mellan 2012 - 2016
unsplash