Bengtsson på dörren

Bengtsson på dörren 

En verklighetsbaserad teaterföreläsning och samtal om hur det är att växa upp    i en familj med miss/riskbruk.

Sedan 2005


har Adesso framfört föreställningen och samtalat med många tusen barn och vuxna om vårt viktiga ämne.

Resultatet har genom åren varit överväldigande positivt och responsen har varit fantastisk      från elever, skolpersonal och stödgrupperna.

Vi vet att föreställningen och samtalet gör skillnad och att många barn vågat släppa på sin hemlighet och hittat till de olika stöd som finns.


Vi har även genom vår halvdagsföreläsning styrkt, lyft fram och utbildat många vuxna som    finns runt våra barn idag, såsom personal inom skola, fritid, sociala myndigheter, elevhälsan, kyrkan m.m.


Föreställningen ligger som grund för både vårt skolkoncept och halvdagsföreläsning för vuxna.

Skolföreställning

med efterdiskussion


Föreställningen spelas flitigt ute på skolor runt om i landet för elever från Åk 4 och uppåt, väldigt ofta i samarbete med den lokala stödgruppsverksamheten som i samband med föreställningen finner ett ypperligt tillfälle att informera och rekrytera.

Halvdagsföreläsning för vuxna


Vi vill med vår föreläsning sticka hål på hemlighetsballongen kring det svåra samtalet, öka deltagarnas kunskap och förståelse för dessa barns verklighet och uppväxtvilkor.

FaktaI Sverige lever ca 400 000 barn i missbruksmiljö där mamma, pappa eller båda missbrukar alkohol eller någon annan drog.

Dessa barn utsätts för större risker än andra barn då missbrukande eller medberoende föräldrar har svårt att visa och ge barnen den kärlek och omsorg de behöver.

De kan lättare få psykiska problem, annan ohälsa, svårigheter i skolan, anpassningsproblem, social utestängning, bli utsatta för mobbning eller själva bli den som mobbar, utveckla eget missbruk eller hamna i kriminalitet.


I pjäsen får vi möta och följa en ensamstående pappa och hans 14-åriga son i deras kamp med livet kring alkoholens baksida. Den väcker och belyser många frågor som bäddar till en givande efterdiskussion.
Pjäsen baseras på skåde-spelarnas egna erfarenheter.


Föreställningen

Press & PublikreflektionerSveriges Radio P4 har varit på plats    ett antal gånger.

Storfors 2010 - Lyssna på inslaget

Avesta 2014 - Lyssna på inslaget

Gotland 2023 - Lyssna på inslaget

Publikreflektioner - Se bildspel
unsplash